1. Home
  2. Blog
  3. Cło antydumpingowe na EDM pochodzący z Chin
shutterstock_2385062097

Cło antydumpingowe na EDM pochodzący z Chin

 

13 marca 2024 r. Komisja Europejska uchwaliła Rozporządzenie 2024/844 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz elektrolitycznych dwutlenków manganu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Cło antydumpingowe obejmuje przywóz elektrolitycznych dwutlenków manganu („EDM”) (tj. dwutlenków manganu wytwarzanych w procesie elektrolitycznym), niepoddanych obróbce cieplnej po zakończeniu procesu elektrolitycznego, objętych obecnie kodem CN ex 2820 10 00 (kod TARIC 2820100010) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Rozporządzenie weszło w życie 15 kwietnia 2024 r.