Zobacz menu

Doradztwo w zakresie podatku akcyzowego i powiązanych regulacji

Świadczymy usługi w zakresie przepisów akcyzowych i powiązanych z nimi regulacji, w tym w szczególności:

  • wspieramy klientów w procesie dokonania rejestracji dla celów akcyzowych oraz w uzyskaniu zezwoleń akcyzowych (zezwolenie dla składu podatkowego, zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego wysyłającego),
  • pomagamy w wyborze odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia akcyzowego, kalkulacji jego wysokości oraz wyboru optymalnej formy jego złożenia, 
  • udzielamy bieżącego wsparcia celem zapewnienia prawidłowego wypełniania poszczególnych obowiązków w zakresie akcyzy, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej
  • wspieramy klientów w dokonywaniu rozliczeń akcyzowych, w tym w szczególności w sporządzaniu deklaracji akcyzowych oraz informacji dot. opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej
  • ustalamy klasyfikację wyrobów akcyzowych do odpowiednich kodów CN oraz pomagamy w uzyskaniu wiążących informacji akcyzowych,
  • reprezentujemy klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych,
  • tworzymy wewnętrzne procedury i instrukcje z zakresu przepisów akcyzowych oraz regulacji powiązanych, 
  • przeprowadzamy przeglądy, których celem jest m.in. zidentyfikowanie ryzyk oraz potencjalnych oszczędności,
  • prowadzimy szkolenia z zakresu przepisów akcyzowych oraz regulacji powiązanych, w tym m.in. w odniesieniu do opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej
Skontaktuj się z nami