Zobacz menu

Podatki dochodowe

Świadczymy doradztwo podatkowe w zakresie CIT i PIT dla przedsiębiorców i inwestorów.  Naszym klientom pomagamy:

  • wybrać optymalną formę prowadzenia działalności i opodatkowania;
  • tworzyć struktury holdingowe, w tym uwzględniające podmioty zagraniczne;
  • wybrać optymalną podatkowo strukturę finansowania działalności gospodarczej;
  • wypełniać obowiązki w zakresie cen transferowych;
  • efektywnie korzystać z dostępnych ulg i preferencji podatkowych, w tym IP Box, B+R, CSR, kosztów autorskich;
  • wdrażać efektywne podatkowo systemy wynagradzania, w tym tzw. koszty autorskie, kontrakty B2B, programy motywacyjne (np. ESOP), rozwiązania dla członków zarządu;
  • rozwiązywać bieżące wątpliwości w zakresie kwalifikacji podatkowej transakcji i zdarzeń gospodarczych;
  • sporządzać deklaracje roczne w podatkach dochodowych, a ponadto tworzymy wewnętrzne procedury podatkowe;
Skontaktuj się z nami