Zobacz menu

Podatek VAT

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa VAT, w szczególności specjalizujemy się w zagadnieniach VAT związanych z obrotem towarowym, w tym:

  • analizujemy prawidłowe rozpoznanie VAT na transakcjach transgranicznych, w tym transakcjach łańcuchowych
  • określamy właściwe stawki VAT 
  • wspieramy klientów w zakresie fakturowania i raportowania VAT
  • opracowujemy zasady należytej staranności w obrocie towarowym
  • przygotowujemy wewnętrzne procedury w zakresie obiegu dokumentów, raportowania i rozliczania VAT
  • reprezentujemy klientów w kontrolach i postępowaniach w zakresie VAT
  • przeprowadzamy przeglądy ukierunkowane na zidentyfikowanie ryzyk oraz potencjalnych oszczędności
  • pomagamy przygotować się do obowiązkowego fakturowania w ramach Krajowego Systemu e-Faktur
Skontaktuj się z nami