Zobacz menu

Doradztwo restrukturyzacyjne i transakcyjne

W ramach doradztwa restrukturyzacyjnego i transakcyjnego oferujemy kompleksową obsługę podatkową i prawną transakcji takich jak:

  • przekształcenia, połączenia czy podziały spółek;
  • transakcje dotyczące udziałów/akcji;
  • transakcje dotyczące nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo istotnych aktywów;
  • przekazanie aktywów rodzinnych między pokoleniami, w ramach sukcesji;
  • aporty do spółek;
  • umowy związane z finansowaniem;
Skontaktuj się z nami