Zobacz menu

Podatek od śladu węglowego (CBAM)

Pomagamy importerom przygotować się do nowych wymogów w zakresie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), w tym m.in.:

  • wspieramy klientów w ustaleniu zasad wypełniania obowiązków związanych z CBAM, w tym w zakresie pozyskiwania danych, kalkulacji poziomów emisji, sprawozdawczości i docelowo nabywania i umarzania certyfikatów CBAM;
  • pomagamy w ustaleniu czy i w jakim zakresie nowe regulacje wpłyną na funkcjonowanie firmy;
  • weryfikujemy klasyfikację i pochodzenie importowanych towarów;
  • wspieramy klientów w ustaleniu zasad wypełniania obowiązków związanych z CBAM, w tym w zakresie pozyskiwania danych, kalkulacji poziomów emisji, sprawozdawczość;
  • umarzania certyfikatów CBAM;
  • tworzymy wewnętrzne procedury i instrukcje w zakresie obowiązków związanych z CBAM, ukierunkowane na podział zadań i odpowiedzialności w strukturze organizacyjnej firmy;
  • pomagamy dostosować umowy z kontrahentami do wymogów CBAM;
  • prowadzimy szkolenia z regulacji dotyczących CBAM; 
Skontaktuj się z nami