Zobacz menu

Doradztwo regulacyjne dla branży paliwowej i chemicznej

Świadczymy usługi w zakresie przepisów prawa energetycznego oraz pokrewnych im ustaw, w tym w szczególności:

 • pomagamy w uzyskiwaniu koncesji wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • pomagamy w uzyskiwaniu wpisu do m.in. rejestru producentów i handlowców oraz rejestru podmiotów przywożących;
 • doradzamy w zakresie obowiązków dot.:
  - Narodowego Celu Wskaźnikowego
  - Narodowego Celu Redukcyjnego
  - efektywności energetycznej
  - zapasów obowiązkowych
 • doradzamy w zakresie obowiązków wynikających z ustawy SENT;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed urzędami, sądami powszechnymi i administracyjnymi w zakresie ww. zagadnień;
 • prowadzimy kompleksowe oraz wyspecjalizowane szkolenia w zakresie obowiązków regulacyjnych dla poszczególnych branż;
Skontaktuj się z nami