Zobacz menu

Doradztwo w zakresie regulacji „prozdrowotnych”

Świadczymy usługi w zakresie m.in. opłaty cukrowej, tzw. ustawy tytoniowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym w szczególności:

 • pomagamy w ustaleniu, od których wyrobów należy odprowadzać opłatę cukrową i w jakiej wysokości;
 • klasyfikujemy wyroby przeznaczone do palenia do odpowiednich kategorii na gruncie tzw. ustawy tytoniowej;
 • udzielamy bieżącego wsparcia celem zapewnienia prawidłowego wypełniania obowiązków dot. opłaty cukrowej;
 • wspieramy klientów w ustaleniu obowiązków, które ciążą na nich z tytułu produkcji oraz wprowadzania do obrotu wyrobów przeznaczonych do palenia, waporyzowania bądź aromaterapii;
 • pomagamy w uzyskaniu indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych oraz prawnych;
 • reprezentujemy klientów w sporach przed organami oraz sądami administracyjnymi;
 • tworzymy wewnętrzne procedury i instrukcje celem zapewnienia prawidłowego wypełniania poszczególnych obowiązków przez klientów;
 • sporządzamy projekty umów dla klientów celem zabezpieczenia ich interesów w relacjach z kontrahentami;
 • wspieramy klientów w uzyskaniu zezwoleń niezbędnych do prowadzenia określonych rodzajów działalności (np. zezwolenie na uprawę konopi włóknistych bądź ich skup);
 • przeprowadzamy przeglądy, których celem jest m.in. zidentyfikowanie ryzyk oraz potencjalnych oszczędności;
 • prowadzimy szkolenia z zakresu wymienionych przepisów;
Skontaktuj się z nami