Zobacz menu

Doradztwo celne

Świadczymy usługi w zakresie przepisów celnych i handlu międzynarodowego, w tym w szczególności:

  • wdrażamy specjalne procedury celne, takie jak składowanie celne, uszlachetnianie czynne i bierne, odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie;
  • pomagamy uzyskać certyfikat AEO i pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych; 
  • ustalamy pochodzenie celne towarów w imporcie i eksporcie, uzyskujemy Wiążące Informacje o Pochodzeniu, pomagamy uzyskać status upoważnionego eksportera;
  • ustalamy klasyfikację taryfową towarów, uzyskujemy Wiążące Informacje Taryfowe;
  • doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu ceł antydumpingowych;
  • doradzamy w zakresie stosowania sankcji handlowych i ograniczeń pozataryfowych (np. towarów podwójnego zastosowania);
  • przeprowadzamy przeglądy ukierunkowane na zidentyfikowanie ryzyk oraz potencjalnych oszczędności;
  • tworzymy wewnętrzne procedury i instrukcje z zakresu ceł i sankcji handlowych;
  • prowadzimy szkolenia z zakresu ceł i sankcji handlowych;
  • reprezentujemy klientów w kontrolach i postępowaniach celnych;
Skontaktuj się z nami