Zobacz menu

Doradztwo celne

Świadczymy usługi w zakresie przepisów celnych i handlu międzynarodowego, w tym w szczególności:

  • wdrażamy specjalne procedury celne, takie jak składowanie celne, uszlachetnianie czynne i bierne, odprawa czasowa i końcowe przeznaczenie
  • pomagamy uzyskać certyfikat AEO i pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych 
  • ustalamy pochodzenie celne towarów w imporcie i eksporcie, uzyskujemy Wiążące Informacje o Pochodzeniu, pomagamy uzyskać status upoważnionego eksportera
  • ustalamy klasyfikację taryfową towarów, uzyskujemy Wiążące Informacje Taryfowe
  • doradzamy i reprezentujemy klientów w sprawach z zakresu ceł antydumpingowych
  • doradzamy w zakresie stosowania sankcji handlowych i ograniczeń pozataryfowych (np. towarów podwójnego zastosowania)
  • przeprowadzamy przeglądy ukierunkowane na zidentyfikowanie ryzyk oraz potencjalnych oszczędności
  • tworzymy wewnętrzne procedury i instrukcje z zakresu ceł i sankcji handlowych
  • prowadzimy szkolenia z zakresu ceł i sankcji handlowych
  • reprezentujemy klientów w kontrolach i postępowaniach celnych
Skontaktuj się z nami