1. Home
  2. Blog
  3. Cło antydumpingowe na PET pochodzący z Chin
Cło antydumpingowe na PET pochodzący z Chin

Cło antydumpingowe na PET pochodzący z Chin

27 marca 2024 r. Komisja Europejska uchwaliła Rozporządzenie 2024/1040 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Cło antydumpingowe obejmuje przywóz politereftalanu etylenu („PET”) o liczbie lepkościowej równej 78 ml/g lub większej, zgodnie z normą ISO 1628-5 (mierzonej z zastosowaniem rozpuszczalnika fenol/1,2-dichlorobenzen (50/50) lub przeliczonej na wartość uzyskaną z zastosowaniem tego rozpuszczalnika), objętego obecnie kodem CN ex 3907 61 00 (kod TARIC 3907610010) i pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

Rozporządzenie weszło w życie 3 kwietnia 2024 r.