1. Home
  2. Blog
  3. Dostawa towaru na rzecz fałszywego pracownika kontrahenta podlega opodatkowaniu VAT
dostawa-towaru

Dostawa towaru na rzecz fałszywego pracownika kontrahenta podlega opodatkowaniu VAT

W świetle interpretacji indywidualnej z dnia 17 lutego 2023 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.9.2023.1.KK) Krajowej Informacji Skarbowej, dostawa towarów na rzecz oszusta podszywającego się pod pracownika kontrahenta, dokonana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowi dostawę towarów na mocy art. 5 ust.1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem KIS nie ma znaczenia fakt, że dostawa nastąpiła na rzecz innego podmiotu, niż wskazanego na fakturze. Istotne jest jedynie to, że dostawa towarów miała miejsce, zaś jej opodatkowanie nie jest uzależnione od faktycznego otrzymania za zapłaty. 

 

Istotne okoliczności sprawy

Sprawa dotyczyła polskiej firmy, do której zwróciła się osoba podająca się za pracownika potencjalnego kontrahenta z Wielkiej Brytanii z zapytaniem o możliwość rozpoczęcia współpracy. Firmy wymieniły oferty oraz faktury proforma, po czym brytyjski kontrahent poinformował polskiego dostawcę, że towary mają zostać dostarczone do podmiotu znajdującego się we Francji (transakcja łańcuchowa).

 

Po wysłaniu do Francji pierwszej partii towaru polski i udokumentowaniu jej fakturą podatnik nie otrzymał płatności, wobec tego wstrzymał dalsze dostawy. Od tego momentu kontakt z osobą zamawiającą towar się urwał. Po próbach dochodzenia wynagrodzenia za towary i wystosowaniu wezwania do zapłaty, okazało się, że zamówienie w imieniu brytyjskiego kontrahenta złożyła osoba podszywająca się pod jej pracownika, używając fałszywego adresu e-mail.

 

Dostawa pierwszej partii towarów była potwierdzona listem przewozowym CMR, gdzie odbiór został potwierdzony podpisem fałszywego pracownika nabywcy. Polski dostawca, który w pierwszym momencie rozpoznał transakcję w ewidencji VAT jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, z ostrożności skorygował ją, przyjmując, że jest opodatkowana 23% VAT jak dostawa lokalna.

 

Stanowisko organu

Organ stwierdził, że w wyniku wywozu towarów na terytorium innego kraju członkowskiego UE doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a więc transakcja podlega opodatkowaniu. Dyrektor KIS argumentował, że miało miejsce przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na odbiorcę, zaś do ujawnienia oszustwa doszło dopiero po zakończeniu dostawy i przemieszczeniu towarów do innego państwa członkowskiego UE, co – zdaniem organu – wyklucza uznanie umowy zawartej przez polskiego dostawcę za nieskuteczną (nawet jeśli nabywcą jest podmiot inny niż wykazany na fakturze).