1. Home
  2. Blog
  3. Przedłużenie cła antydumpingowego na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chin
shutterstock_2258337157

Przedłużenie cła antydumpingowego na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chin

W następstwie przeglądu w związku z wygaśnięciem poprzednich środków antydumpingowych, 4 marca 2024 r. Komisja Europejska uchwaliła Rozporządzenie 2024/770 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych artykułów z żeliwa pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Cło antydumpingowe obejmuje przywóz niektórych artykułów z żeliwa płatkowego (żeliwa szarego) lub żeliwa sferoidalnego (zwanego także żeliwem ciągliwym) oraz ich części obecnie objętych kodami CN ex 7325 10 00 (kod TARIC 7325100031) i ex 7325 99 10 (kod TARIC 7325991060) i pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Artykuły te są z rodzaju stosowanych do:

  • przykrywania systemów naziemnych lub podziemnych lub otworów do systemów naziemnych lub podziemnych, a także
  • umożliwiania dostępu do systemów naziemnych lub podziemnych lub umożliwiania wglądu w systemy naziemne lub podziemne.

Artykuły mogą być obrabiane, powlekane, malowane lub montowane z innymi materiałami, m.in. takimi jak beton, płyty chodnikowe lub płytki.

Wykluczone zostały następujące rodzaje produktów:

  • ruszty przykrywające i odlewane pokrywy objęte normą EN 1433, przeznaczone do instalacji na kanałach z polimeru, tworzywa sztucznego, stali galwanizowanej lub betonu, umożliwiające wpływanie wód powierzchniowych do kanału,
  • wpusty podłogowe, wpusty dachowe, czyszczaki i pokrywy do czyszczaków, objęte normą EN 1253,
  • schodki metalowe, klucze do podnoszenia i hydranty przeciwpożarowe.

Rozporządzenie weszło w życie 6 marca 2024 r.